Tässä on joitakin mietteitä, miten ajattelen Euroopan Unionista.

1. Päätetään EU:ssa vain ne asiat, joiden päättäminen EU:ssa tuo meille lisäarvoa.

2. EU ei ole täydellinen. Sitä voidaan kuitenkin parantaa.

3. EU on ihmisiä varten. Kuluttajansuojaan liittyvät asiat ja palkansaajien oikeudet voisivat olla enemmän esillä.

4. Terve talous. Jokainen vastaa omista veloistaan.

5. Turvallisuusasioissa voidaan tehdä enemmän. Puolustus- ja turvallisuusyhteistyöstä on myös Suomelle etua.

6. Meidän on pidettävä huoli tasapainoisesta aluekehityksestä.

7. Ympäristö- ja ilmastoyhteistyötä tarvitaan Euroopan luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.